4.1.1: Identifikacija nove fizičke lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se dodaje nova fizička lokacija koja se pojavljuje u poslovnim transakcijama, mora da joj se dodeli novi GLN.

Obrazlo×enje

Ako fizička lokacija koegzistira sa drugim fizičkim lokacijama i od značaja je u transakcijama sa drugim organizacijama, mora da se i ona posebno identifikuje.

Primeri