4.2.1: Promena adrese lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se promeni adresa fizičke lokacije, mora da joj se dodeli novi GLN, osim ako se promena smatra beznačajnom.

Obrazloženje

Promena adrese može da bude prouzrokovana preseljenjem na drugo mesto, ili takvom izmenom pristupnog ulaza lokacije koja prouzrokuje promenu adrese. Preseljenje na drugo mesto će imati veći uticaj kod trgovinskih partnera, dok će promena pristupnog ulaza lokacije imati uglavnom manji uticaj.

Napomena

Važno je da trgovinski partneri budu blagovremeno informisani o promenama adrese, čak i kada GLN ostane isti.

Primeri

Prodavnica je premeštena u drugu zgradu u istoj ulici
Zgrada ostaje fizički na istom mestu ali je promenjena njena adresa ili pristupni ulaz.