4.2.3: Promena upotrebe fizičke lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

GLN fizičke lokacije ne treba da se promeni kada se promene funkcionalne celine koje izvršavaju zadatke na toj fizičkoj lokaciji.

Obrazloženje

Kada postojeća fizička lokacija počne da se koristi na drugačiji način, trgovinski partneri će obično biti informisani o tome nekim putem. Na primer, oni će se susresti sa različitom lokacijom “SHIP TO LOC” (Otpremiti na) za pojedini proizvod i prema tome će preduzeti potrebno podešavanje svojih sistema.

Primeri