4.3.1: GLN ukinute lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Fizička lokacija može da bude napuštena u toku životnog veka kompanije. U tom slučaju GLN koji identifikuje fizičku lokaciju mora da se stavi van upotrebe.

Obrazloženje

Ponovna upotreba GLN napuštene fizičke lokacije za novu fizičku lokaciju mogla bi da dovede do konfuzije kod trgovinskih partnera.

Primeri