4.3.2: GLN-ovi fizičkih lokacija koje se spajaju

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se dve ili više fizičkih lokacija spoje, jedan od GLN-ova može da ostane za identifikaciju (nove) fizičke lokacije. Drugi GLN-ovi mora da se stave van upotrebe.

Obrazloženje

Pošto jedna od prvobitnih fizičkih lokacija ostaje aktivna, trgovinski partneri koji su i dalje upućeni na tu fizičku lokaciju ne moraju posebno da budu informisani o promeni.

Primeri

Vlasnik farme A kupuje zemljište susedne farme B.