5.2.1: Promena namene/oblasti primene sistema digitalne lokacije

Osnovno pravilo

U slučaju manjih promena, kada namena digitalne lokacije ostaje delimično ista i promena neće uticati na tekuće poslovne transakcije, dopušta se da ostane isti GLN. Digitalna lokacija i namena su suštinski povezane i zbog toga veća promena namene digitalne lokacije nije moguća.

Obrazloženje

Trgovinski partneri koji nastavljaju da posluju putem date digitalne lokacije ne treba da budu posebno informisani o promeni. Trgovinskim partnerima koji posluju sa digitalnom lokacijom po prvi put, GLN će izgledati kao nov.

Primeri