5.2.3: Promena hardvera ili softvera na digitalnoj lokaciji

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Ako se promeni sistemski softver ili hardver na digitalnoj lokaciji, GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

Bez obzira što trgovinski partneri mogu biti suočeni sa izmenama interfejsa koje su rezultat promene, stvarna uloga ostaje ista.

Primeri