5.2.4: Promena statusa sistema (testiranje u rad)

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se status sistema na digitalnoj lokaciji promeni, napr. od testa u rad, trebalo bi da se dodeli novi GLN.

Obrazloženje

Ovde je važno da trgovinski partneri razlikuju obaveštenja koja označavaju režim rada i testiranja sistema. Razlika može da se napravi upotrebom različitih GLN-ova ili dodavanjem u poruci znaka za test (u ovom drugom slučaju se dopušta upotreba istog GLN-a za režime testiranja i rada).

Napomena

Drugi način da se definiše ovo pravilo je: različitim okruženjima sistema treba da se dodeljuju posebni GLN-ovi.

Primeri

Različiti GLN-ovi se primenjuju za testiranje i rad
Isti GLN se koristi za testiranje i rad. Znak u poruci osigurava precizno rutiranje do pravog režima sistema.