5.3.2: GLN-ovi digitalnih lokacija koje se spajaju

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

U slučajevima kada se dve ili više digitalnih lokacija spajaju, jedan od postojećih GLN-ova može biti zadržan za identifikovanje nove digitalne lokacije. Drugi, sada neiskorišćeni GLN-ovi, moraju se staviti van upotrebe.

Obrazloženje

Pošto jedna od prvobitnih lokacija ostaje aktivna, trgovinski partneri, koji nastavljaju da posluju putem te digitalne lokacije, ne treba da budu posebno informisani o promeni.

Primeri

ERP sistem preuzima funkciju sistema za naplatu računa (A/P).