The Global Language of Business

Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN)