The Global Language of Business

Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD)