The Global Language of Business

Globālā Vietas Numura (GVN) paplašinājuma komponente