The Global Language of Business

Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)

AI Apraksts Formāts Datu nosaukums Vai FNC1 ir nepieciešams? Parastā izteiksme
00 Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) N2+N18 SSCC ^00(d{18})$
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN ^01(d{14})$
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 CONTENT ^02(\d{14})$
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT ^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
11 Izgatavošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE ^11(d{6})$
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE ^12(d{6})$
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE ^13(d{6})$
15 Ieteicams līdz datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE or BEST BY ^15(d{6})$
16 Pārdot līdz datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY ^16(d{6})$
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY OR EXPIRY ^17(d{6})$
20 Iekšējais produkta variants N2+N2 VARIANT ^20(d{2})$
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL ^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
22 Patēriņa produkta variants N2+X..20 CPV ^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX ^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID ^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART NO. ^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
242 Izgatavots pēc pasūtījuma varianta numurs N3+N..6 MTO VARIANT ^242(d{0,6})$
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N3+X..20 PCN ^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
250 Sekundārais sērijas numurs N3+X..30 SECONDARY SERIAL ^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF. TO SOURCE ^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+X..17 GDTI ^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$
254 Globālā Vietas Numura (GVN) paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT ^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
255 Globālais Kupona Numurs (GCN) N3+N13+N..12 GCN ^255(d{13})(d{0,12})$
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT ^30(\d{0,8})$
3100 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3100(d{6})$
3101 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3101(d{6})$
3102 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3102(d{6})$
3103 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3103(d{6})$
3104 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3104(d{6})$
3105 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3105(d{6})$
3110 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3110(d{6})$
3111 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3111(d{6})$
3112 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3112(d{6})$
3113 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3113(d{6})$
3114 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3114(d{6})$
3115 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3115(d{6})$
3120 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3120(d{6})$
3121 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3121(d{6})$
3122 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3122(d{6})$
3123 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3123(d{6})$
3124 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3124(d{6})$
3125 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3125(d{6})$
3130 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3130(d{6})$
3131 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3131(d{6})$
3132 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3132(d{6})$
3133 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3133(d{6})$
3134 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3134(d{6})$
3135 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3135(d{6})$
3140 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3140(d{6})$
3141 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3141(d{6})$
3142 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3142(d{6})$
3143 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3143(d{6})$
3144 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3144(d{6})$
3145 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3145(d{6})$
3150 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3150(d{6})$
3151 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3151(d{6})$
3152 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3152(d{6})$
3153 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3153(d{6})$
3154 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3154(d{6})$
3155 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3155(d{6})$
3160 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3160(d{6})$
3161 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3161(d{6})$
3162 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3162(d{6})$
3163 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3163(d{6})$
3164 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3164(d{6})$
3165 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3165(d{6})$
3200 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3200(d{6})$
3201 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3201(d{6})$
3202 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3202(d{6})$
3203 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3203(d{6})$
3204 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3204(d{6})$
3205 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3205(d{6})$
3210 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3210(d{6})$
3211 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3211(d{6})$
3212 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3212(d{6})$
3213 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3213(d{6})$
3214 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3214(d{6})$
3215 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3215(d{6})$
3220 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3220(d{6})$
3221 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3221(d{6})$
3222 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3222(d{6})$
3223 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3223(d{6})$
3224 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3224(d{6})$
3225 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3225(d{6})$
3230 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3230(d{6})$
3231 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3231(d{6})$
3232 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3232(d{6})$
3233 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3233(d{6})$
3234 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3234(d{6})$
3235 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3235(d{6})$
3240 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3240(d{6})$
3241 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3241(d{6})$
3242 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3242(d{6})$
3243 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3243(d{6})$
3244 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3244(d{6})$
3245 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3245(d{6})$
3250 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3250(d{6})$
3251 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3251(d{6})$
3252 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3252(d{6})$
3253 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3253(d{6})$
3254 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3254(d{6})$
3255 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3255(d{6})$
3260 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3260(d{6})$
3261 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3261(d{6})$
3262 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3262(d{6})$
3263 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3263(d{6})$
3264 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3264(d{6})$
3265 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3265(d{6})$
3270 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3270(d{6})$
3271 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3271(d{6})$
3272 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3272(d{6})$
3273 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3273(d{6})$
3274 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3274(d{6})$
3275 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3275(d{6})$
3280 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3280(d{6})$
3281 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3281(d{6})$
3282 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3282(d{6})$
3283 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3283(d{6})$
3284 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3284(d{6})$
3285 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3285(d{6})$
3290 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3290(d{6})$
3291 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3291(d{6})$
3292 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3292(d{6})$
3293 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3293(d{6})$
3294 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3294(d{6})$
3295 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3295(d{6})$
3300 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3300(d{6})$
3301 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3301(d{6})$
3302 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3302(d{6})$
3303 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3303(d{6})$
3304 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3304(d{6})$
3305 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3305(d{6})$
3310 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3310(d{6})$
3311 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3311(d{6})$
3312 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3312(d{6})$
3313 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3313(d{6})$
3314 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3314(d{6})$
3315 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3315(d{6})$
3320 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3320(d{6})$
3321 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3321(d{6})$
3322 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3322(d{6})$
3323 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3323(d{6})$
3324 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3324(d{6})$
3325 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3325(d{6})$
3330 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3330(d{6})$
3331 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3331(d{6})$
3332 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3332(d{6})$
3333 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3333(d{6})$
3334 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3334(d{6})$
3335 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3335(d{6})$
3340 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>), log ^3340(d{6})$
3341 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>), log