The Global Language of Business

Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)

AI Apraksts Formāts Datu nosaukums Vai FNC1 ir nepieciešams? Parastā izteiksme
00 Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) N2+N18 SSCC ^00(d{18})$
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN ^01(d{14})$
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 CONTENT ^02(\d{14})$
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT ^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
11 Izgatavošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE ^11(d{6})$
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE ^12(d{6})$
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE ^13(d{6})$
15 Ieteicams līdz datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE or BEST BY ^15(d{6})$
16 Pārdot līdz datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY ^16(d{6})$
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY OR EXPIRY ^17(d{6})$
20 Iekšējais produkta variants N2+N2 VARIANT ^20(d{2})$
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL ^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
22 Patēriņa produkta variants N2+X..20 CPV ^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX ^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID ^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART NO. ^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
242 Izgatavots pēc pasūtījuma varianta numurs N3+N..6 MTO VARIANT ^242(d{0,6})$
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N3+X..20 PCN ^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
250 Sekundārais sērijas numurs N3+X..30 SECONDARY SERIAL ^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF. TO SOURCE ^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+X..17 GDTI ^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$
254 Globālā Vietas Numura (GVN) paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT ^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
255 Globālais Kupona Numurs (GCN) N3+N13+N..12 GCN ^255(d{13})(d{0,12})$
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT ^30(\d{0,8})$
3100 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3100(d{6})$
3101 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3101(d{6})$
3102 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3102(d{6})$
3103 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3103(d{6})$
3104 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3104(d{6})$
3105 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg) ^3105(d{6})$
3110 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3110(d{6})$
3111 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3111(d{6})$
3112 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3112(d{6})$
3113 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3113(d{6})$
3114 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3114(d{6})$
3115 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m) ^3115(d{6})$
3120 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3120(d{6})$
3121 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3121(d{6})$
3122 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3122(d{6})$
3123 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3123(d{6})$
3124 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3124(d{6})$
3125 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m) ^3125(d{6})$
3130 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3130(d{6})$
3131 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3131(d{6})$
3132 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3132(d{6})$
3133 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3133(d{6})$
3134 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3134(d{6})$
3135 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m) ^3135(d{6})$
3140 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3140(d{6})$
3141 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3141(d{6})$
3142 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3142(d{6})$
3143 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3143(d{6})$
3144 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3144(d{6})$
3145 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>) ^3145(d{6})$
3150 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3150(d{6})$
3151 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3151(d{6})$
3152 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3152(d{6})$
3153 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3153(d{6})$
3154 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3154(d{6})$
3155 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l) ^3155(d{6})$
3160 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3160(d{6})$
3161 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3161(d{6})$
3162 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3162(d{6})$
3163 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3163(d{6})$
3164 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3164(d{6})$
3165 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m<sup>3</sup>) ^3165(d{6})$
3200 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3200(d{6})$
3201 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3201(d{6})$
3202 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3202(d{6})$
3203 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3203(d{6})$
3204 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3204(d{6})$
3205 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb) ^3205(d{6})$
3210 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3210(d{6})$
3211 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3211(d{6})$
3212 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3212(d{6})$
3213 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3213(d{6})$
3214 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3214(d{6})$
3215 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in) ^3215(d{6})$
3220 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3220(d{6})$
3221 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3221(d{6})$
3222 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3222(d{6})$
3223 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3223(d{6})$
3224 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3224(d{6})$
3225 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft) ^3225(d{6})$
3230 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3230(d{6})$
3231 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3231(d{6})$
3232 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3232(d{6})$
3233 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3233(d{6})$
3234 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3234(d{6})$
3235 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd) ^3235(d{6})$
3240 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3240(d{6})$
3241 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3241(d{6})$
3242 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3242(d{6})$
3243 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3243(d{6})$
3244 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3244(d{6})$
3245 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in) ^3245(d{6})$
3250 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3250(d{6})$
3251 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3251(d{6})$
3252 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3252(d{6})$
3253 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3253(d{6})$
3254 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3254(d{6})$
3255 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft) ^3255(d{6})$
3260 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3260(d{6})$
3261 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3261(d{6})$
3262 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3262(d{6})$
3263 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3263(d{6})$
3264 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3264(d{6})$
3265 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd) ^3265(d{6})$
3270 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3270(d{6})$
3271 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3271(d{6})$
3272 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3272(d{6})$
3273 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3273(d{6})$
3274 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3274(d{6})$
3275 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in) ^3275(d{6})$
3280 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3280(d{6})$
3281 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3281(d{6})$
3282 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3282(d{6})$
3283 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3283(d{6})$
3284 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3284(d{6})$
3285 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft) ^3285(d{6})$
3290 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3290(d{6})$
3291 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3291(d{6})$
3292 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3292(d{6})$
3293 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3293(d{6})$
3294 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3294(d{6})$
3295 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd) ^3295(d{6})$
3300 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3300(d{6})$
3301 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3301(d{6})$
3302 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3302(d{6})$
3303 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3303(d{6})$
3304 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3304(d{6})$
3305 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg) ^3305(d{6})$
3310 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3310(d{6})$
3311 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3311(d{6})$
3312 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3312(d{6})$
3313 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3313(d{6})$
3314 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3314(d{6})$
3315 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log ^3315(d{6})$
3320 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3320(d{6})$
3321 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3321(d{6})$
3322 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3322(d{6})$
3323 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3323(d{6})$
3324 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3324(d{6})$
3325 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log ^3325(d{6})$
3330 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3330(d{6})$
3331 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3331(d{6})$
3332 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3332(d{6})$
3333 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3333(d{6})$
3334 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3334(d{6})$
3335 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log ^3335(d{6})$
3340 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>), log ^3340(d{6})$
3341 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m<sup>2</sup>), log