Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība)

AI Apraksts Formāts Datu nosaukums Vai FNC1 ir nepieciešams? Parastā izteiksme
00 Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) N2+N18 SSCC
^00(\d{18})$
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN
^01(\d{14})$
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN N2+N14 CONTENT
^02(\d{14})$
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT
^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
11 Izgatavošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE
^11(\d{6})$
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE
^12(\d{6})$
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE
^13(\d{6})$
15 Ieteicams līdz datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE or BEST BY
^15(\d{6})$
16 Pārdot līdz datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY
^16(\d{6})$
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY OR EXPIRY
^17(\d{6})$
20 Iekšējais produkta variants N2+N2 VARIANT
^20(\d{2})$
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL
^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
22 Patēriņa produkta variants N2+X..20 CPV
^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX
^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID
^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART NO.
^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
242 Izgatavots pēc pasūtījuma varianta numurs N3+N..6 MTO VARIANT
^242(\d{0,6})$
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N3+X..20 PCN
^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
250 Sekundārais sērijas numurs N3+X..30 SECONDARY SERIAL
^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF. TO SOURCE
^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+X..17 GDTI
^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$
254 GVN paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT
^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
255 Globālais Kupona Numurs (GCN) N3+N13+N..12 GCN
^255(\d{13})(\d{0,12})$
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT
^30(\d{0,8})$
3100 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3100(\d{6})$
3101 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3101(\d{6})$
3102 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3102(\d{6})$
3103 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3103(\d{6})$
3104 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3104(\d{6})$
3105 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3105(\d{6})$
3110 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3110(\d{6})$
3111 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3111(\d{6})$
3112 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3112(\d{6})$
3113 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3113(\d{6})$
3114 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3114(\d{6})$
3115 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3115(\d{6})$
3120 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3120(\d{6})$
3121 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3121(\d{6})$
3122 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3122(\d{6})$
3123 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3123(\d{6})$
3124 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3124(\d{6})$
3125 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3125(\d{6})$
3130 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3130(\d{6})$
3131 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3131(\d{6})$
3132 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3132(\d{6})$
3133 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3133(\d{6})$
3134 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3134(\d{6})$
3135 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3135(\d{6})$
3140 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3140(\d{6})$
3141 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3141(\d{6})$
3142 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3142(\d{6})$
3143 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3143(\d{6})$
3144 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3144(\d{6})$
3145 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3145(\d{6})$
3150 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3150(\d{6})$
3151 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3151(\d{6})$
3152 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3152(\d{6})$
3153 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3153(\d{6})$
3154 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3154(\d{6})$
3155 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3155(\d{6})$
3160 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3160(\d{6})$
3161 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3161(\d{6})$
3162 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3162(\d{6})$
3163 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3163(\d{6})$
3164 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3164(\d{6})$
3165 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3165(\d{6})$
3200 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3200(\d{6})$
3201 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3201(\d{6})$
3202 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3202(\d{6})$
3203 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3203(\d{6})$
3204 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3204(\d{6})$
3205 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3205(\d{6})$
3210 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3210(\d{6})$
3211 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3211(\d{6})$
3212 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3212(\d{6})$
3213 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3213(\d{6})$
3214 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3214(\d{6})$
3215 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3215(\d{6})$
3220 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3220(\d{6})$
3221 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3221(\d{6})$
3222 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3222(\d{6})$
3223 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3223(\d{6})$
3224 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3224(\d{6})$
3225 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3225(\d{6})$
3230 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3230(\d{6})$
3231 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3231(\d{6})$
3232 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3232(\d{6})$
3233 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3233(\d{6})$
3234 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3234(\d{6})$
3235 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3235(\d{6})$
3240 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3240(\d{6})$
3241 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3241(\d{6})$
3242 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3242(\d{6})$
3243 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3243(\d{6})$
3244 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3244(\d{6})$
3245 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3245(\d{6})$
3250 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3250(\d{6})$
3251 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3251(\d{6})$
3252 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3252(\d{6})$
3253 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3253(\d{6})$
3254 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3254(\d{6})$
3255 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3255(\d{6})$
3260 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3260(\d{6})$
3261 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3261(\d{6})$
3262 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3262(\d{6})$
3263 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3263(\d{6})$
3264 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3264(\d{6})$
3265 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3265(\d{6})$
3270 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3270(\d{6})$
3271 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3271(\d{6})$
3272 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3272(\d{6})$
3273 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3273(\d{6})$
3274 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3274(\d{6})$
3275 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3275(\d{6})$
3280 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3280(\d{6})$
3281 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3281(\d{6})$
3282 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3282(\d{6})$
3283 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3283(\d{6})$
3284 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3284(\d{6})$
3285 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3285(\d{6})$
3290 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3290(\d{6})$
3291 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3291(\d{6})$
3292 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3292(\d{6})$
3293 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3293(\d{6})$
3294 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3294(\d{6})$
3295 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3295(\d{6})$
3300 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3300(\d{6})$
3301 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3301(\d{6})$
3302 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3302(\d{6})$
3303 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3303(\d{6})$
3304 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3304(\d{6})$
3305 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3305(\d{6})$
3310 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3310(\d{6})$
3311 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3311(\d{6})$
3312 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3312(\d{6})$
3313 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3313(\d{6})$
3314 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3314(\d{6})$
3315 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3315(\d{6})$
3320 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3320(\d{6})$
3321 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3321(\d{6})$
3322 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3322(\d{6})$
3323 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3323(\d{6})$
3324 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3324(\d{6})$
3325 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3325(\d{6})$
3330 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3330(\d{6})$
3331 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3331(\d{6})$
3332 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3332(\d{6})$
3333 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3333(\d{6})$
3334 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3334(\d{6})$
3335 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3335(\d{6})$
3340 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3340(\d{6})$
3341 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3341(\d{6})$
3342 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3342(\d{6})$
3343 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3343(\d{6})$
3344 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3344(\d{6})$
3345 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3345(\d{6})$
3350 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3350(\d{6})$
3351 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3351(\d{6})$
3352 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3352(\d{6})$
3353 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3353(\d{6})$
3354 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3354(\d{6})$
3355 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3355(\d{6})$
3360 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3360(\d{6})$
3361 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3361(\d{6})$
3362 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3362(\d{6})$
3363 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3363(\d{6})$
3364 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3364(\d{6})$
3365 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3365(\d{6})$
3370 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3370(\d{6})$
3371 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3371(\d{6})$
3372 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3372(\d{6})$
3373 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3373(\d{6})$
3374 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3374(\d{6})$
3375 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3375(\d{6})$
3400 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3400(\d{6})$
3401 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3401(\d{6})$
3402 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3402(\d{6})$
3403 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3403(\d{6})$
3404 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3404(\d{6})$
3405 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3405(\d{6})$
3410 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3410(\d{6})$
3411 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3411(\d{6})$
3412 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3412(\d{6})$
3413 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3413(\d{6})$
3414 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3414(\d{6})$
3415 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3415(\d{6})$
3420 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3420(\d{6})$
3421 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3421(\d{6})$
3422 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3422(\d{6})$
3423 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3423(\d{6})$
3424 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3424(\d{6})$
3425 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3425(\d{6})$
3430 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3430(\d{6})$
3431 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3431(\d{6})$
3432 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3432(\d{6})$
3433 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3433(\d{6})$
3434 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3434(\d{6})$
3435 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3435(\d{6})$
3440 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3440(\d{6})$
3441 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3441(\d{6})$
3442 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3442(\d{6})$
3443 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3443(\d{6})$
3444 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3444(\d{6})$
3445 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3445(\d{6})$
3450 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3450(\d{6})$
3451 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3451(\d{6})$
3452 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3452(\d{6})$
3453 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3453(\d{6})$
3454 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3454(\d{6})$
3455 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3455(\d{6})$
3460 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3460(\d{6})$
3461 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3461(\d{6})$
3462 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3462(\d{6})$
3463 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3463(\d{6})$
3464 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3464(\d{6})$
3465 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3465(\d{6})$
3470 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3470(\d{6})$
3471 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3471(\d{6})$
3472 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3472(\d{6})$
3473 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3473(\d{6})$
3474 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3474(\d{6})$
3475 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3475(\d{6})$
3480 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3480(\d{6})$
3481 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3481(\d{6})$
3482 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3482(\d{6})$
3483 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3483(\d{6})$
3484 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3484(\d{6})$
3485 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3485(\d{6})$
3490 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3490(\d{6})$
3491 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3491(\d{6})$
3492 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3492(\d{6})$
3493 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3493(\d{6})$
3494 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3494(\d{6})$
3495 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3495(\d{6})$
3500 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3500(\d{6})$
3501 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3501(\d{6})$
3502 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3502(\d{6})$
3503 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3503(\d{6})$
3504 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3504(\d{6})$
3505 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3505(\d{6})$
3510 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3510(\d{6})$
3511 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3511(\d{6})$
3512 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3512(\d{6})$
3513 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3513(\d{6})$
3514 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3514(\d{6})$
3515 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3515(\d{6})$
3520 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3520(\d{6})$
3521 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3521(\d{6})$
3522 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3522(\d{6})$
3523 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3523(\d{6})$
3524 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3524(\d{6})$
3525 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3525(\d{6})$
3530 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3530(\d{6})$
3531 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3531(\d{6})$
3532 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3532(\d{6})$
3533 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3533(\d{6})$
3534 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3534(\d{6})$
3535 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3535(\d{6})$
3540 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3540(\d{6})$
3541 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3541(\d{6})$
3542 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3542(\d{6})$
3543 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3543(\d{6})$
3544 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3544(\d{6})$
3545 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3545(\d{6})$
3550 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3550(\d{6})$
3551 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3551(\d{6})$
3552 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3552(\d{6})$
3553 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3553(\d{6})$
3554 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3554(\d{6})$
3555 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3555(\d{6})$
3560 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3560(\d{6})$
3561 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3561(\d{6})$
3562 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3562(\d{6})$
3563 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3563(\d{6})$
3564 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3564(\d{6})$
3565 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3565(\d{6})$
3570 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3570(\d{6})$
3571 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3571(\d{6})$
3572 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3572(\d{6})$
3573 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3573(\d{6})$
3574 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3574(\d{6})$
3575 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3575(\d{6})$
3600 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3600(\d{6})$
3601 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3601(\d{6})$
3602 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3602(\d{6})$
3603 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3603(\d{6})$
3604 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3604(\d{6})$
3605 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3605(\d{6})$
3610 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3610(\d{6})$
3611 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3611(\d{6})$
3612 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3612(\d{6})$
3613 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3613(\d{6})$
3614 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3614(\d{6})$
3615 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3615(\d{6})$
3620 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3620(\d{6})$
3621 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3621(\d{6})$
3622 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3622(\d{6})$
3623 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3623(\d{6})$
3624 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3624(\d{6})$
3625 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3625(\d{6})$
3630 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3630(\d{6})$
3631 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3631(\d{6})$
3632 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3632(\d{6})$
3633 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3633(\d{6})$
3634 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3634(\d{6})$
3635 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3635(\d{6})$
3640 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3640(\d{6})$
3641 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3641(\d{6})$
3642 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3642(\d{6})$
3643 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3643(\d{6})$
3644 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3644(\d{6})$
3645 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3645(\d{6})$
3650 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3650(\d{6})$
3651 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3651(\d{6})$
3652 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3652(\d{6})$
3653 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3653(\d{6})$
3654 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3654(\d{6})$
3655 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3655(\d{6})$
3660 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3660(\d{6})$
3661 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3661(\d{6})$
3662 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3662(\d{6})$
3663 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3663(\d{6})$
3664 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3664(\d{6})$
3665 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3665(\d{6})$
3670 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3670(\d{6})$
3671 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3671(\d{6})$
3672 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3672(\d{6})$
3673 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3673(\d{6})$
3674 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3674(\d{6})$
3675 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3675(\d{6})$
3680 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3680(\d{6})$
3681 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3681(\d{6})$
3682 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3682(\d{6})$
3683 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3683(\d{6})$
3684 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3684(\d{6})$
3685 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3685(\d{6})$
3690 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3690(\d{6})$
3691 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3691(\d{6})$
3692 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3692(\d{6})$
3693 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3693(\d{6})$
3694 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3694(\d{6})$
3695 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3695(\d{6})$
37 Tirdzniecības vienību skaits vai loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību skaits N2+N..8 COUNT
^37(\d{0,8})$
3900 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3900(\d{0,15})$
3901 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3901(\d{0,15})$
3902 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3902(\d{0,15})$
3903 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3903(\d{0,15})$
3904 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3904(\d{0,15})$
3905 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3905(\d{0,15})$
3906 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3906(\d{0,15})$
3907 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3907(\d{0,15})$
3908 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3908(\d{0,15})$
3909 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3909(\d{0,15})$
3910 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3910(\d{3})(\d{0,15})$
3911 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3911(\d{3})(\d{0,15})$
3912 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3912(\d{3})(\d{0,15})$
3913 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3913(\d{3})(\d{0,15})$
3914 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3914(\d{3})(\d{0,15})$
3915 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3915(\d{3})(\d{0,15})$
3916 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3916(\d{3})(\d{0,15})$
3917 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3917(\d{3})(\d{0,15})$
3918 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3918(\d{3})(\d{0,15})$
3919 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3919(\d{3})(\d{0,15})$
3920 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3920(\d{0,15})$
3921 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3921(\d{0,15})$
3922 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3922(\d{0,15})$
3923 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3923(\d{0,15})$
3924 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3924(\d{0,15})$
3925 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3925(\d{0,15})$
3926 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3926(\d{0,15})$
3927 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3927(\d{0,15})$
3928 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3928(\d{0,15})$
3929 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3929(\d{0,15})$
3930 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3930(\d{3})(\d{0,15})$
3931 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3931(\d{3})(\d{0,15})$
3932 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3932(\d{3})(\d{0,15})$
3933 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3933(\d{3})(\d{0,15})$
3934 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3934(\d{3})(\d{0,15})$
3935 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3935(\d{3})(\d{0,15})$
3936 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3936(\d{3})(\d{0,15})$
3937 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3937(\d{3})(\d{0,15})$
3938 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3938(\d{3})(\d{0,15})$
3939 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3939(\d{3})(\d{0,15})$
3940 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3940(\d{4})$
3941 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3941(\d{4})$
3942 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3942(\d{4})$
3943 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3943(\d{4})$
400 Klienta pirkuma pasūtījuma numurs N3+X..30 ORDER NUMBER
^400([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
401 Globālais konosamenta identifikācijas numurs (GINC) N3+X..30 GINC
^401([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
402 Globālais Sūtījuma Identifikācijas numurs (GSIN) N3+N17 GSIN
^402(\d{17})$
403 Maršruta kods N3+X..30 ROUTE
^403([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
410 Piegādāt uz - nosūtīt uz Globālais Vietas Numurs N3+N13 SHIP TO LOC
^410(\d{13})$
411 Rēķinu kam Globālais Vietas Numurs N3+N13 BILL TO
^411(\d{13})$
412 Pirkts no Globalais Vietas Numurs N3+N13 PURCHASE FROM
^412(\d{13})$
413 Piegādāt kam Globālais Vietas Numurs N3+N13 SHIP FOR LOC
^413(\d{13})$
414 Fiziskās atrašanas vietas identifikācija, Globālais Vietas Numurs N3+N13 LOC No
^414(\d{13})$
415 Maksājuma saņēmējas puses Globālais Vietas Numurs N3+N13 PAY TO
^415(\d{13})$
416 Ražošanas vai pakalpojuma vietas GVN N3+N13 PROD/SERV LOC
^416(\d{13})$
417 Puses GVN N3+N13 PARTY
^417(\d{13})$
420 Piegādāt uz - nosūtīt uz pasta kods vienas pasta iestādes robežās N3+X..20 SHIP TO POST
^420([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
421 Piegādāt uz - nosūtīt uz pasta kods ar ISO valsts kodu N3+N3+X..9 SHIP TO POST
^421(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,9})$
422 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts N3+N3 ORIGIN
^422(\d{3})$
423 Sākotnējās apstrādes valsts N3+N3+N..12 COUNTRY - INITIAL PROCESS.
^423(\d{3})(\d{0,12})$
424 Apstrādes valsts N3+N3 COUNTRY - PROCESS.
^424(\d{3})$
425 Izkomplektēšanas valsts N3+N3+N..12 COUNTRY - DISASSEMBLY
^425(\d{3})(\d{0,12})$
426 Pilna apstrādes cikla valsts N3+N3 COUNTRY - FULL PROCESS
^426(\d{3})$
427 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts apakšiedalījums N3+X..3 ORIGIN SUBDIVISION
^427([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,3})$
7001 NATO krājumu numurs (NSN) N4+N13 NSN
^7001(\d{13})$
7002 UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija N4+X..30 MEAT CUT
^7002([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
7003 Derīguma termiņa datums un laiks N4+N10 EXPIRY TIME
^7003(\d{10})$
7004 Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē) N4+N..4 ACTIVE POTENCY
^7004(\d{0,4})$
7005 Nozvejas apgabals N4+X..12 CATCH AREA
^7005([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,12})$
7006 Pirmās sasaldēšanas datums N4+N6 FIRST FREEZE DATE
^7006(\d{6})$
7007 Ražas novākšanas datums N4+N6..12 HARVEST DATE
^7007(\d{6,12})$
7008 Sugas zivjsaimniecības izpratnē N4+X..3 AQUATIC SPECIES
^7008([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,3})$
7009 Zvejas rīku veids N4+X..10 FISHING GEAR TYPE
^7009([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,10})$
7010 Ražošanas metode N4+X..2 PROD METHOD
^7010([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,2})$
7020 Renovācijas partijas ID N4+X..20 REFURB LOT
^7020([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7021 Funkcionālais statuss N4+X..20 FUNC STAT
^7021([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7022 Pārskatīšanas statuss N4+X..20 REV STAT
^7022([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7023 Grupējuma Globālais Individuālā Aktīva Identifikators (GIAI) N4+X..30 GIAI - ASSEMBLY
^7023([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
7030 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 0
^7030(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7031 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 1
^7031(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7032 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 2
^7032(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7033 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 3
^7033(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7034 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 4
^7034(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7035 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 5
^7035(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7036 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 6
^7036(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7037 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 7
^7037(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7038 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 8
^7038(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7039 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 9
^7039(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7040 GS1 UIK ar paplašinājumu 1 un importētāja indeksu N4+N1+X3 UIC+EXT
^7040(\d[\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{3})$
710 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Vācijas PZN N3+X..20 NHRN PZN
^710([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
711 Nacionālais veselības aprūpes atmakas numurs (NHRN) - Francijas CIP N3+X..20 NHRN CIP
^711([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
712 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Spānijas CN N3+X..20 NHRN CN
^712([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
713 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Brazīlijas DRN N3+X..20 NHRN DRN
^713([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
714 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Portugāles AIM N3+X..20 NHRN AIM
^714([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7230 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #1
^7230([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7231 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #2
^7231([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7232 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #3
^7232([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7233 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #4
^7233([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7234 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #5
^7234([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7235 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #6
^7235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7236 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #7
^7236([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7237 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #8
^7237([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7238 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #9
^7238([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7239 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #10
^7239([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7240 Protokola ID N4+X..20 PROTOCOL
^7240 ([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
8001 Ritināmie produkti - platums, garums, iekšējais diametrs, virziens un savijums N4+N14 DIMENSIONS
^8001(\d{14})$
8002 Mobilā tālruņa identifikācijas numurs N4+X..20 CMT No
^8002([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
8003 Globālais Vairākkārt Izmantojamā Aktīva Identifikators (GRAI) N4+N14+X..16 GRAI
^8003(\d{14})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,16})$
8004 Globālais Individuālā Aktīva Identifikators (GIAI) N4+X..30 GIAI
^8004([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
8005 Vienas mērvienības cena N4+N6 PRICE PER UNIT
^8005(\d{6})$
8006 Atsevišķas tirdzniecības vienības identifikācija N4+N14+N2+N2 ITIP
^8006(\d{14})(\d{2})(\d{2})$
8007 Starptautiskais Bankas Konta Numurs (IBAN) N4+X..34 IBAN
^8007([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,34})$
8008 Izgatavošanas datums un laiks N4+N8+N..4 PROD TIME
^8008(\d{8})(\d{0,4})$
8009 Optiski nolasāms sensora indikators N4+X..50 OPTSEN
^8009([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,50})$
8010 Komponentes/daļas Identifikators (CPID) N4+Y..30 CPID
^8010([\x23\x2D\x2F\x30-\x39\x41-\x5A]{0,30})$
8011 Komponentes/daļas Identifikatora sērijas numurs (CPID SERIAL) N4+N..12 CPID SERIAL
^8011(\d{0,12})$
8012 Programmatūras versija N4+X..20 VERSION
^8012([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
8013 Globālais Modeļa Numurs (GMN) N4+X..30 GMN (for medical devices, the default, global data title is BUDI-DI)
^8013([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
8017 Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu nodrošinātāju N4+N18 GSRN - PROVIDER
^8017(\d{18})$
8018 Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju N4+N18 GSRN - RECIPIENT
^8018(\d{18})$
8019 Pakalpojumu attiecību uzskaites numurs (SRIN) N4+N..10 SRIN
^8019(\d{0,10})$
8020 Rēķina atsauces numurs N4+X..25 REF No
^8020([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,25})$
8026 Loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību identifikācija N4+N14+N2+N2 ITIP CONTENT
^8026(\d{14})(\d{2})(\d{2})$
8110 Kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem N4+X..70
^8110([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
8111 Kupona lojalitātes punkti N4+N4 POINTS
^8111(\d{4})$
8112 Bezpapīra kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem N4+X..70
^8112([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
8200 Paplašinātā iepakojuma URL N4+X..70 PRODUCT URL
^8200([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
90 Savstarpēji saskaņota informācija starp darījuma partneriem N2+X..30 INTERNAL
^90([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
91 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^91([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
92 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^92([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
93 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^93([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
94 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^94([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
95 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^95([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
96 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^96([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
97 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^97([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
98 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^98([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$
99 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL
^99([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,90})$

GS1 Pielietojuma Identifikatori (PI) ir prefiksi, ko izmanto svītrkodos un EPC/RFID marķējumos datu atribūtu nozīmes un formāta definēšanai. Šis rīks tika izstrādāts, reaģējot uz arvien pieaugošo PI izmantošanu dažādās rūpniecības nozarēs, kad nepieciešams iekļaut vairāk datu par produktu nekā GTVN, piemēram, partijas numuru, sērijas numuru un derīguma termiņu. Tas arī ļauj lietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un GS1 biedru organizācijām tīmekļa pārlūkprogrammās vai mobilajās ierīcēs viegli pārskatīt, meklēt un koplietot informāciju par atsevišķiem Pielietojuma Identifikatoriem.

Plašāku informāciju par GS1 Pielietojuma Identifikatoriem skatiet GS1 Vispārējās Specifikācijās.

Which of the following best describes the primary purpose of your visit?

Success

Thank you for your feedback!

Were you able to find the information you were looking for on our website?

Success

Thank you for your feedback!