The Global Language of Business

Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība)