The Global Language of Business

Ne ātrāk par piegādes datumu un laiku

AI Apraksts Formāts Datu nosaukums Vai FNC1 ir nepieciešams? Parastā izteiksme
00 Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) N2+N18 SSCC
^00(\d{18})$
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN
^01(\d{14})$
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 CONTENT
^02(\d{14})$
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT
^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
11 Izgatavošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE
^11(\d{6})$
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE
^12(\d{6})$
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE
^13(\d{6})$
15 Ieteicams līdz datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE or BEST BY
^15(\d{6})$
16 Pārdot līdz datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY
^16(\d{6})$
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY OR EXPIRY
^17(\d{6})$
20 Iekšējais produkta variants N2+N2 VARIANT
^20(\d{2})$
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL
^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
22 Patēriņa produkta variants N2+X..20 CPV
^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX
^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID
^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART NO.
^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
242 Izgatavots pēc pasūtījuma varianta numurs N3+N..6 MTO VARIANT
^242(\d{0,6})$
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N3+X..20 PCN
^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
250 Sekundārais sērijas numurs N3+X..30 SECONDARY SERIAL
^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF. TO SOURCE
^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+X..17 GDTI
^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$
254 Globālā Vietas Numura (GVN) paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT
^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
255 Globālais Kupona Numurs (GCN) N3+N13+N..12 GCN
^255(\d{13})(\d{0,12})$
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT
^30(\d{0,8})$
3100 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3100(\d{6})$
3101 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3101(\d{6})$
3102 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3102(\d{6})$
3103 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3103(\d{6})$
3104 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3104(\d{6})$
3105 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3105(\d{6})$
3110 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3110(\d{6})$
3111 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3111(\d{6})$
3112 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3112(\d{6})$
3113 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3113(\d{6})$
3114 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3114(\d{6})$
3115 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3115(\d{6})$
3120 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3120(\d{6})$
3121 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3121(\d{6})$
3122 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3122(\d{6})$
3123 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3123(\d{6})$
3124 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3124(\d{6})$
3125 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3125(\d{6})$
3130 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3130(\d{6})$
3131 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3131(\d{6})$
3132 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3132(\d{6})$
3133 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3133(\d{6})$
3134 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3134(\d{6})$
3135 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (m)
^3135(\d{6})$
3140 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3140(\d{6})$
3141 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3141(\d{6})$
3142 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3142(\d{6})$
3143 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3143(\d{6})$
3144 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3144(\d{6})$
3145 Virsma, kvadrātmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (m2)
^3145(\d{6})$
3150 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3150(\d{6})$
3151 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3151(\d{6})$
3152 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3152(\d{6})$
3153 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3153(\d{6})$
3154 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3154(\d{6})$
3155 Neto tilpums, litri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (l)
^3155(\d{6})$
3160 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3160(\d{6})$
3161 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3161(\d{6})$
3162 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3162(\d{6})$
3163 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3163(\d{6})$
3164 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3164(\d{6})$
3165 Neto tilpums, kubikmetri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (m3)
^3165(\d{6})$
3200 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3200(\d{6})$
3201 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3201(\d{6})$
3202 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3202(\d{6})$
3203 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3203(\d{6})$
3204 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3204(\d{6})$
3205 Neto svars, mārciņas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (lb)
^3205(\d{6})$
3210 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3210(\d{6})$
3211 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3211(\d{6})$
3212 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3212(\d{6})$
3213 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3213(\d{6})$
3214 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3214(\d{6})$
3215 Garums vai pirmā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (in)
^3215(\d{6})$
3220 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3220(\d{6})$
3221 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3221(\d{6})$
3222 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3222(\d{6})$
3223 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3223(\d{6})$
3224 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3224(\d{6})$
3225 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (ft)
^3225(\d{6})$
3230 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3230(\d{6})$
3231 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3231(\d{6})$
3232 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3232(\d{6})$
3233 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3233(\d{6})$
3234 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3234(\d{6})$
3235 Garums jeb pirmā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 LENGTH (yd)
^3235(\d{6})$
3240 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3240(\d{6})$
3241 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3241(\d{6})$
3242 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3242(\d{6})$
3243 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3243(\d{6})$
3244 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3244(\d{6})$
3245 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (in)
^3245(\d{6})$
3250 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3250(\d{6})$
3251 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3251(\d{6})$
3252 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3252(\d{6})$
3253 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3253(\d{6})$
3254 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3254(\d{6})$
3255 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (ft)
^3255(\d{6})$
3260 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3260(\d{6})$
3261 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3261(\d{6})$
3262 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3262(\d{6})$
3263 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3263(\d{6})$
3264 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3264(\d{6})$
3265 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (yd)
^3265(\d{6})$
3270 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3270(\d{6})$
3271 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3271(\d{6})$
3272 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3272(\d{6})$
3273 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3273(\d{6})$
3274 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3274(\d{6})$
3275 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (in)
^3275(\d{6})$
3280 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3280(\d{6})$
3281 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3281(\d{6})$
3282 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3282(\d{6})$
3283 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3283(\d{6})$
3284 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3284(\d{6})$
3285 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (ft)
^3285(\d{6})$
3290 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3290(\d{6})$
3291 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3291(\d{6})$
3292 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3292(\d{6})$
3293 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3293(\d{6})$
3294 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3294(\d{6})$
3295 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 HEIGHT (yd)
^3295(\d{6})$
3300 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3300(\d{6})$
3301 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3301(\d{6})$
3302 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3302(\d{6})$
3303 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3303(\d{6})$
3304 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3304(\d{6})$
3305 Loģistikas svars, kilogrami N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
^3305(\d{6})$
3310 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3310(\d{6})$
3311 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3311(\d{6})$
3312 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3312(\d{6})$
3313 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3313(\d{6})$
3314 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3314(\d{6})$
3315 Garums jeb pirmā dimensija, metri N4+N6 LENGTH (m), log
^3315(\d{6})$
3320 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3320(\d{6})$
3321 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3321(\d{6})$
3322 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3322(\d{6})$
3323 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3323(\d{6})$
3324 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3324(\d{6})$
3325 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri N4+N6 WIDTH (m), log
^3325(\d{6})$
3330 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3330(\d{6})$
3331 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3331(\d{6})$
3332 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3332(\d{6})$
3333 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3333(\d{6})$
3334 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3334(\d{6})$
3335 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, metri N4+N6 HEIGHT (m), log
^3335(\d{6})$
3340 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3340(\d{6})$
3341 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3341(\d{6})$
3342 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3342(\d{6})$
3343 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3343(\d{6})$
3344 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3344(\d{6})$
3345 Virsma, kavadrātmetri N4+N6 AREA (m2), log
^3345(\d{6})$
3350 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3350(\d{6})$
3351 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3351(\d{6})$
3352 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3352(\d{6})$
3353 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3353(\d{6})$
3354 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3354(\d{6})$
3355 Loģistikas tilpums, litri N4+N6 VOLUME (l), log
^3355(\d{6})$
3360 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3360(\d{6})$
3361 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3361(\d{6})$
3362 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3362(\d{6})$
3363 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3363(\d{6})$
3364 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3364(\d{6})$
3365 Loģistikas tilpums, kubikmetri N4+N6 VOLUME (m3), log
^3365(\d{6})$
3370 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3370(\d{6})$
3371 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3371(\d{6})$
3372 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3372(\d{6})$
3373 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3373(\d{6})$
3374 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3374(\d{6})$
3375 Kilogrami uz kvadrātmetru N4+N6 KG PER m2
^3375(\d{6})$
3400 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3400(\d{6})$
3401 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3401(\d{6})$
3402 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3402(\d{6})$
3403 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3403(\d{6})$
3404 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3404(\d{6})$
3405 Loģistikas svars, mārciņas N4+N6 GROSS WEIGHT (lb)
^3405(\d{6})$
3410 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3410(\d{6})$
3411 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3411(\d{6})$
3412 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3412(\d{6})$
3413 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3413(\d{6})$
3414 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3414(\d{6})$
3415 Garums jeb pirmā dimensija, collas N4+N6 LENGTH (in), log
^3415(\d{6})$
3420 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3420(\d{6})$
3421 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3421(\d{6})$
3422 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3422(\d{6})$
3423 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3423(\d{6})$
3424 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3424(\d{6})$
3425 Garums jeb pirmā dimensija, pēdas N4+N6 LENGTH (ft), log
^3425(\d{6})$
3430 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3430(\d{6})$
3431 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3431(\d{6})$
3432 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3432(\d{6})$
3433 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3433(\d{6})$
3434 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3434(\d{6})$
3435 Garums jeb pirmā dimensija, jardi N4+N6 LENGTH (yd), log
^3435(\d{6})$
3440 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3440(\d{6})$
3441 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3441(\d{6})$
3442 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3442(\d{6})$
3443 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3443(\d{6})$
3444 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3444(\d{6})$
3445 Platums, diametrs vai otrā dimensija, collas N4+N6 WIDTH (in), log
^3445(\d{6})$
3450 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3450(\d{6})$
3451 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3451(\d{6})$
3452 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3452(\d{6})$
3453 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3453(\d{6})$
3454 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3454(\d{6})$
3455 Platums, diametrs vai otrā dimensija, pēdas N4+N6 WIDTH (ft), log
^3455(\d{6})$
3460 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3460(\d{6})$
3461 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3461(\d{6})$
3462 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3462(\d{6})$
3463 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3463(\d{6})$
3464 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3464(\d{6})$
3465 Platums, diametrs vai otrā dimensija, jardi N4+N6 WIDTH (yd), log
^3465(\d{6})$
3470 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3470(\d{6})$
3471 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3471(\d{6})$
3472 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3472(\d{6})$
3473 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3473(\d{6})$
3474 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3474(\d{6})$
3475 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, collas N4+N6 HEIGHT (in), log
^3475(\d{6})$
3480 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3480(\d{6})$
3481 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3481(\d{6})$
3482 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3482(\d{6})$
3483 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3483(\d{6})$
3484 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3484(\d{6})$
3485 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, pēdas N4+N6 HEIGHT (ft), log
^3485(\d{6})$
3490 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3490(\d{6})$
3491 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3491(\d{6})$
3492 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3492(\d{6})$
3493 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3493(\d{6})$
3494 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3494(\d{6})$
3495 Dziļums, biezums, augstums vai trešā dimensija, jardi N4+N6 HEIGHT (yd), log
^3495(\d{6})$
3500 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3500(\d{6})$
3501 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3501(\d{6})$
3502 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3502(\d{6})$
3503 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3503(\d{6})$
3504 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3504(\d{6})$
3505 Virsma, kvadrātcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (in2)
^3505(\d{6})$
3510 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3510(\d{6})$
3511 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3511(\d{6})$
3512 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3512(\d{6})$
3513 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3513(\d{6})$
3514 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3514(\d{6})$
3515 Virsma, kvadrātpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (ft2)
^3515(\d{6})$
3520 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3520(\d{6})$
3521 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3521(\d{6})$
3522 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3522(\d{6})$
3523 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3523(\d{6})$
3524 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3524(\d{6})$
3525 Virsma, kvadrātjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 AREA (yd2)
^3525(\d{6})$
3530 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3530(\d{6})$
3531 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3531(\d{6})$
3532 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3532(\d{6})$
3533 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3533(\d{6})$
3534 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3534(\d{6})$
3535 Virsma, kvadrātcollas N4+N6 AREA (in2), log
^3535(\d{6})$
3540 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3540(\d{6})$
3541 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3541(\d{6})$
3542 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3542(\d{6})$
3543 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3543(\d{6})$
3544 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3544(\d{6})$
3545 Virsma, kvadrātpēdas N4+N6 AREA (ft2), log
^3545(\d{6})$
3550 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3550(\d{6})$
3551 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3551(\d{6})$
3552 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3552(\d{6})$
3553 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3553(\d{6})$
3554 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3554(\d{6})$
3555 Virsma, kvadrātjardi N4+N6 AREA (yd2), log
^3555(\d{6})$
3560 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3560(\d{6})$
3561 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3561(\d{6})$
3562 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3562(\d{6})$
3563 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3563(\d{6})$
3564 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3564(\d{6})$
3565 Neto svars, Trojas unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (t oz)
^3565(\d{6})$
3570 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3570(\d{6})$
3571 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3571(\d{6})$
3572 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3572(\d{6})$
3573 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3573(\d{6})$
3574 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3574(\d{6})$
3575 Neto svars, unces (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (oz)
^3575(\d{6})$
3600 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3600(\d{6})$
3601 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3601(\d{6})$
3602 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3602(\d{6})$
3603 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3603(\d{6})$
3604 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3604(\d{6})$
3605 Neto tilpums, kvarti (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (qt)
^3605(\d{6})$
3610 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3610(\d{6})$
3611 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3611(\d{6})$
3612 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3612(\d{6})$
3613 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3613(\d{6})$
3614 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3614(\d{6})$
3615 Neto tilpums, ASV galoni (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET VOLUME (gal.)
^3615(\d{6})$
3620 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3620(\d{6})$
3621 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3621(\d{6})$
3622 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3622(\d{6})$
3623 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3623(\d{6})$
3624 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3624(\d{6})$
3625 Loģistikas tilpums, kvarti N4+N6 VOLUME (qt), log
^3625(\d{6})$
3630 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3630(\d{6})$
3631 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3631(\d{6})$
3632 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3632(\d{6})$
3633 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3633(\d{6})$
3634 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3634(\d{6})$
3635 Loģistikas tilpums, ASV galoni N4+N6 VOLUME (gal.), log
^3635(\d{6})$
3640 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3640(\d{6})$
3641 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3641(\d{6})$
3642 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3642(\d{6})$
3643 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3643(\d{6})$
3644 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3644(\d{6})$
3645 Neto tilpums, kubikcollas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (in3)
^3645(\d{6})$
3650 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3650(\d{6})$
3651 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3651(\d{6})$
3652 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3652(\d{6})$
3653 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3653(\d{6})$
3654 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3654(\d{6})$
3655 Neto tilpums, kubikpēdas (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (ft3)
^3655(\d{6})$
3660 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3660(\d{6})$
3661 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3661(\d{6})$
3662 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3662(\d{6})$
3663 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3663(\d{6})$
3664 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3664(\d{6})$
3665 Neto tilpums, kubikjardi (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 VOLUME (yd3)
^3665(\d{6})$
3670 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3670(\d{6})$
3671 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3671(\d{6})$
3672 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3672(\d{6})$
3673 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3673(\d{6})$
3674 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3674(\d{6})$
3675 Loģistikas tilpums, kubikcollas N4+N6 VOLUME (in3), log
^3675(\d{6})$
3680 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3680(\d{6})$
3681 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3681(\d{6})$
3682 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3682(\d{6})$
3683 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3683(\d{6})$
3684 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3684(\d{6})$
3685 Loģistikas tilpums, kubikpēdas N4+N6 VOLUME (ft3), log
^3685(\d{6})$
3690 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3690(\d{6})$
3691 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3691(\d{6})$
3692 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3692(\d{6})$
3693 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3693(\d{6})$
3694 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3694(\d{6})$
3695 Loģistikas tilpums, kubikjardi N4+N6 VOLUME (yd3), log
^3695(\d{6})$
37 Tirdzniecības vienību skaits vai loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību skaits N2+N..8 COUNT
^37(\d{0,8})$
3900 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3900(\d{0,15})$
3901 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3901(\d{0,15})$
3902 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3902(\d{0,15})$
3903 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3903(\d{0,15})$
3904 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3904(\d{0,15})$
3905 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3905(\d{0,15})$
3906 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3906(\d{0,15})$
3907 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3907(\d{0,15})$
3908 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3908(\d{0,15})$
3909 Piemērojamā samaksas summa vai kupona vērtība vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
^3909(\d{0,15})$
3910 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3910(\d{3})(\d{0,15})$
3911 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3911(\d{3})(\d{0,15})$
3912 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3912(\d{3})(\d{0,15})$
3913 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3913(\d{3})(\d{0,15})$
3914 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3914(\d{3})(\d{0,15})$
3915 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3915(\d{3})(\d{0,15})$
3916 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3916(\d{3})(\d{0,15})$
3917 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3917(\d{3})(\d{0,15})$
3918 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3918(\d{3})(\d{0,15})$
3919 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
^3919(\d{3})(\d{0,15})$
3920 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3920(\d{0,15})$
3921 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3921(\d{0,15})$
3922 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3922(\d{0,15})$
3923 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3923(\d{0,15})$
3924 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3924(\d{0,15})$
3925 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3925(\d{0,15})$
3926 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3926(\d{0,15})$
3927 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3927(\d{0,15})$
3928 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3928(\d{0,15})$
3929 Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
^3929(\d{0,15})$
3930 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3930(\d{3})(\d{0,15})$
3931 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3931(\d{3})(\d{0,15})$
3932 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3932(\d{3})(\d{0,15})$
3933 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3933(\d{3})(\d{0,15})$
3934 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3934(\d{3})(\d{0,15})$
3935 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3935(\d{3})(\d{0,15})$
3936 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3936(\d{3})(\d{0,15})$
3937 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3937(\d{3})(\d{0,15})$
3938 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3938(\d{3})(\d{0,15})$
3939 Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
^3939(\d{3})(\d{0,15})$
3940 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3940(\d{4})$
3941 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3941(\d{4})$
3942 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3942(\d{4})$
3943 Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
^3943(\d{4})$
3950 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3950(\d{0,6})$
3951 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3951(\d{0,6})$
3952 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3952(\d{0,6})$
3953 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3953(\d{0,6})$
3954 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3954(\d{0,6})$
3955 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3955(\d{0,6})$
3956 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3956(\d{0,6})$
3957 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3957(\d{0,6})$
3958 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3958(\d{0,6})$
3959 Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
^3959(\d{0,6})$
400 Klienta pirkuma pasūtījuma numurs N3+X..30 ORDER NUMBER
^400([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
401 Globālais konosamenta identifikācijas numurs (GINC) N3+X..30 GINC
^401([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
402 Globālais Sūtījuma Identifikācijas numurs (GSIN) N3+N17 GSIN
^402(\d{17})$
403 Maršruta kods N3+X..30 ROUTE
^403([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
410 Piegādāt uz / nosūtīt uz Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 SHIP TO LOC
^410(\d{13})$
411 Rēķinu kam Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 BILL TO
^411(\d{13})$
412 Pirkts no Globalais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PURCHASE FROM
^412(\d{13})$
413 Piegādāt kam Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 SHIP FOR LOC
^413(\d{13})$
414 Fiziskās atrašanas vietas identifikācija, Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 LOC No
^414(\d{13})$
415 Maksājuma saņēmējas puses Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PAY TO
^415(\d{13})$
416 Ražošanas vai pakalpojuma vietas Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PROD/SERV LOC
^416(\d{13})$
417 Puses Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PARTY
^417(\d{13})$
420 Piegādāt uz / nosūtīt uz pasta kods vienas pasta iestādes robežās N3+X..20 SHIP TO POST
^420([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
421 Piegādāt uz / nosūtīt uz pasta kods ar ISO valsts kodu N3+N3+X..9 SHIP TO POST
^421(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,9})$
422 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts N3+N3 ORIGIN
^422(\d{3})$
423 Sākotnējās apstrādes valsts N3+N3+N..12 COUNTRY - INITIAL PROCESS.
^423(\d{3})(\d{0,12})$
424 Apstrādes valsts N3+N3 COUNTRY - PROCESS.
^424(\d{3})$
425 Izkomplektēšanas valsts N3+N3+N..12 COUNTRY - DISASSEMBLY
^425(\d{3})(\d{0,12})$
426 Pilna apstrādes cikla valsts N3+N3 COUNTRY - FULL PROCESS
^426(\d{3})$
427 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts apakšiedalījums N3+X..3 ORIGIN SUBDIVISION
^427([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,3})$
4300 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" uzņēmuma nosaukums N4+X..35 SHIP TO COMP
^4300([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,35})$
4301 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" kontaktpersona N4+X..35 SHIP TO NAME
^4301([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,35})$
4302 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" adreses 1.rindiņa N4+X..70 SHIP TO ADD1
^4302([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4303 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" adreses 2.rindiņa N4+X..70 SHIP TO ADD2
^4303([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4304 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" priekšpilsēta N4+X..70 SHIP TO SUB
^4304([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4305 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" apdzīvota vieta N4+X..70 SHIP TO LOC
^4305([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4306 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" reģions N4+X..70 SHIP TO REG
^4306([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4307 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" valsts kods N4+X2 SHIP TO COUNTRY
^4307([A-Z]{2})$
4308 "Nosūtīt uz / piegādāt uz" tālruņa numurs N4+X..30 SHIP TO PHONE
^4308([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
4310 "Atgriezt uz" uzņēmuma nosaukums N4+X..35 RTN TO COMP
^4310([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,35})$
4311 "Atgriezt uz" kontaktpersona N4+X..35 RTN TO NAME
^4311([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,35})$
4312 "Atgriezt uz" adreses 1. rindiņa N4+X..70 RTN TO ADD1
^4312([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4313 "Atgriezt uz" adreses 2. rindiņa N4+X..70 RTN TO ADD2
^4313([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4314 "Atgriezt uz" priekšpilsēta N4+X..70 RTN TO SUB
^4314([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4315 "Atgriezt uz" apvidus N4+X..70 RTN TO LOC
^4315([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4316 "Atgriezt uz" reģions N4+X..70 RTN TO REG
^4316([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,70})$
4317 "Atgriezt uz" valsts kods N4+X2 RTN TO COUNTRY
^4317([A-Z]{2})$
4318 "Atgriezt uz" pasta indekss N4+X..20 RTN TO POST
^4318([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
4319 "Atgriezt uz" tālruņa numurs N4+X..30 RTN TO PHONE
^4319([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
4320 Pakalpojuma koda apraksts N4+X..35 SRV DESCRIPTION
^4320([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,35})$
4321 Atzīme par bīstamo kravu N4+N1 DANGEROUS GOODS
^4321([01])$
4322 Pilnvara doties prom N4+N1 AUTH TO LEAVE
^4322([01])$
4323 Atzīme par paraksta nepieciešamību N4+N1 SIG REQUIRED
^4323([01])$
4324 Ne ātrāk par piegādes datumu un laiku N4+N10 NOT BEF DEL DT
^4324(\d{10})$
4325 Ne vēlāk par piegādes datumu un laiku N4+N10 NOT AFT DEL DT
^4325(\d{10})$
4326 Izdošanas datums N4+N6 REL DATE
^4326(\d{6})$
7001 NATO krājumu numurs (NSN) N4+N13 NSN
^7001(\d{13})$
7002 UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija N4+X..30 MEAT CUT
^7002([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
7003 Derīguma termiņa datums un laiks N4+N10 EXPIRY TIME
^7003(\d{10})$
7004 Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē) N4+N..4 ACTIVE POTENCY
^7004(\d{0,4})$
7005 Nozvejas apgabals N4+X..12 CATCH AREA
^7005([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,12})$
7006 Pirmās sasaldēšanas datums N4+N6 FIRST FREEZE DATE
^7006(\d{6})$
7007 Ražas novākšanas datums N4+N6..12 HARVEST DATE
^7007(\d{6,12})$
7008 Sugas zivjsaimniecības izpratnē N4+X..3 AQUATIC SPECIES
^7008([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,3})$
7009 Zvejas rīku veids N4+X..10 FISHING GEAR TYPE
^7009([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,10})$
7010 Ražošanas metode N4+X..2 PROD METHOD
^7010([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,2})$
7020 Renovācijas partijas ID N4+X..20 REFURB LOT
^7020([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7021 Funkcionālais statuss N4+X..20 FUNC STAT
^7021([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7022 Pārskatīšanas statuss N4+X..20 REV STAT
^7022([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7023 Grupējuma Globālais Individuālā Aktīva Identifikators (GIAI) N4+X..30 GIAI - ASSEMBLY
^7023([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
7030 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 0
^7030(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7031 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 1
^7031(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7032 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 2
^7032(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7033 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 3
^7033(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7034 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 4
^7034(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7035 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 5
^7035(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7036 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 6
^7036(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7037 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 7
^7037(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7038 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 8
^7038(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7039 Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # 9
^7039(\d{3})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,27})$
7040 GS1 UIK ar paplašinājumu 1 un importētāja indeksu N4+N1+X3 UIC+EXT
^7040(\d[\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{3})$
710 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Vācijas PZN N3+X..20 NHRN PZN
^710([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
711 Nacionālais veselības aprūpes atmakas numurs (NHRN) - Francijas CIP N3+X..20 NHRN CIP
^711([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
712 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Spānijas CN N3+X..20 NHRN CN
^712([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
713 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Brazīlijas DRN N3+X..20 NHRN DRN
^713([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
714 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Portugāles AIM N3+X..20 NHRN AIM
^714([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
7230 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #1
^7230([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7231 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #2
^7231([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7232 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #3
^7232([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7233 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #4
^7233([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
7234 Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 CERT #5
^7234([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{2,30})$
</