GS1 Application Identifiers

AI Apraksts Formāts Datu nosaukums Vai FNC1 ir nepieciešams? Parastā izteiksme
00 Seriālais Kravas Konteinera Kods (SSCC) N2+N18 SSCC
^00(\d{18})$
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN
^01(\d{14})$
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN N2+N14 CONTENT
^02(\d{14})$
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT
^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
11 Izgatavošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE
^11(\d{6})$
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE
^12(\d{6})$
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE
^13(\d{6})$
15 Ieteicams līdz datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE or BEST BY
^15(\d{6})$
16 Pārdot līdz datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY
^16(\d{6})$
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY OR EXPIRY
^17(\d{6})$
20 Iekšējais produkta variants N2+N2 VARIANT
^20(\d{2})$
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL
^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
22 Patēriņa produkta variants N2+X..20 CPV
^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX
^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID
^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART NO.
^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
242 Izgatavots pēc pasūtījuma varianta numurs N3+N..6 MTO VARIANT
^242(\d{0,6})$
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N3+X..20 PCN
^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
250 Sekundārais sērijas numurs N3+X..30 SECONDARY SERIAL
^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF. TO SOURCE
^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+X..17 GDTI
^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$
254 GVN paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION COMPONENT
^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$
255 Globālais Kupona Numurs (GCN) N3+N13+N..12 GCN
^255(\d{13})(\d{0,12})$
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT
^30(\d{0,8})$
3100 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3100(\d{6})$
3101 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3101(\d{6})$
3102 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3102(\d{6})$
3103 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3103(\d{6})$
3104 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3104(\d{6})$
3105 Neto svars, kilogrami (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 NET WEIGHT (kg)
^3105(\d{6})$
3110 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3110(\d{6})$
3111 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3111(\d{6})$
3112 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3112(\d{6})$
3113 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3113(\d{6})$
3114 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3114(\d{6})$
3115 Garums jeb pirmā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 LENGTH (m)
^3115(\d{6})$
3120 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3120(\d{6})$
3121 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3121(\d{6})$
3122 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3122(\d{6})$
3123 Platums, diametrs vai otrā dimensija, metri (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N4+N6 WIDTH (m)
^3123(\d{6})$