The Global Language of Business

10 steps to barcode your product

Dünyada 100-dən artıq GS1 milli təşkilatları əmtəələrin ştrixkodlu identifikasiyasının tətbiqi ilə məşquldurlar. GS1 sisteminin yeni İstifadəçiləri üçün ştrixkodların istifadəsində əsas addımlar təklif olunur.​

Linklər

GS1 Baş Spesifikasiya: GS1 sistemində GS1 ştrixkodların və identifikasiya açarların istifadəsi qaydalarını müəyyən edir.

GS1 GTIN Paylanma qaydaları: Bu standart Əmtəə İdentifikasiya Nömrələrinin (GTİN) paylanma qaydalarını müəyyən edir və gündəlik tələbat olunan malların nəzarətində geniş istifadə edilir.

GS1 İdentifikasiya açarları: Hər identifikasiya açarların qısa izahatı mövcuddur.

GS1 Ştrixkodları: Bütün GS1 ştrixkoldarı haqqında məlumat var.

GS1 standartları: müxtəlif sektorlarda tətbiq olunur.

GS1 US

Phone: + 1 937 435 3870

300 Princeton South Corporate Center

08628

Ewing Township

United States