The Global Language of Business

10 steps to barcode your product - Barcodes

Introduktion

Den viktigaste implementeringsresursen för streckkodsidentifiering är de över 100 lokala GS1-kontoren som finns över hela världen. Den här manualen guidar streckkodsanvändare genom de grundläggande stegen som krävs för att börja använda streckkoder.

Skaffa GS1 Företagsprefix

Innan ett företag kan börja använda streckkoder måste de få tillgång till de nummer som ska vara en del av streckkoden. Dessa nummer kallas GS1 identifieringsnycklar. Det första steget för att tilldela en GS1 Identifieringsnyckel är att erhålla GS1 Företagsprefix från ett GS1 lokalkontor. GS1 Företagsprefix är ett sätt för företag att skapa världsunika identifieringsnycklar för handelsvaror, logistiska enheter, platser, företag, kuponger m.m. GS1 Företagsprefix används som bas för att skapa unika nummer för att identifiera hela varuflödeskedjan av 1.3 miljoner företag världen över.

 

 Mer information

För mer infomation om hur du skaffar ett GS1 Företagsprefix, se '"Behöver du en streckkod?"'

10 steps printable version

Tilldela nummer

Efter att ha fått ett GS1 Företagsprefix så är företaget redo att börja tilldela identifieringsnummer till sina handelsvaror (produkter eller tjänster), sig själva (i egenskap av juridisk person), platser, logistiska enheter, specifika tillgångar i företaget, återvinningsbara tillgångar (pallar, kaggar, backar) och/eller affärsrelationer. Processen är enkel. Ditt lokala GS1-kontor kan ge dig mer information om hur många nummer du har tillgång till. Antalet nummer avgörs av längden på ditt företagsprefix.

Example of a gs1 barcode

 Mer information

Läs GS1 Identification Keys page för en kort introduktion och beskrivning av GS1 identifieringsnycklar.

10 steps printable version

Välj en tryckprocess för streckkoden

Till att börja med behöver du bestämma vad du ska streckkodsmärka och om streckkoden ska bära statisk eller dynamisk information.

Om informationen är statisk, (d.v.s. oförändrad) så kan streckkoden tryckas genom att använda en traditionell tryckmetod direkt på paketet (exempelvis ett mjölkpaket) eller på en etikett som sätts på förpackningen (exempelvis etiketten på en syltburk).

Om informationen är dynamisk så kan endera digitalt tryck- eller en kombination av digitalt och traditionellt tryck användas.

Exempelvis:

 • Är det grafik i flerfärgstryck och en streckkod med dynamiska data på produkten, kan grafiken förtryckas. Traditionella tryckpressar används, men en del av etiketten lämnas blank för att kunna kompletteras med ett digitalt tryck vid produktion och paketering.
 • Är det endast text och en streckkod med dynamisk data på produkten, kan en etikett tryckas i produktionslinan och appliceras på förpackningen (automatiskt vid hög volym eller för hand vid låg volym). Det går också att trycka streckkoden direkt på förpackningen utan att använda etiketter.
 • Även en streckkod med statisk data kan tryckas direkt på förpackningen med hjälp av digitalt tryck, till exempel när samma förpackning används för olika produkter.
 

Tryckmetoder

Traditionell: Flexotryck och Offset

Digital: Thermo och Laser

Direktmärkning: Exempelvis etsning och gravering

Se Skanningsmiljöer och Printmetoder

 Mer information

Din lokala GS1 medlemsorganisation finns till för att hjälpa dig att välja rätt tryckprocess. Många medlemsorganisationer kan också hjälpa dig att hitta ett tryckeri i ditt område.

10 steps printable version

Definiera en primär skanningmiljö

Streckkodens egenskaper, exempelvis storlek, placering och kvalitet beror på i vilken miljö skanningen kommer att ske. Genom att veta var din streckkod kommer att skannas kan du utforma en korrekt kravspecifikation för tillverkningen av streckkoden.

Streckkoder som ska skannas vid utgångskassan i butik behöver stödja omnidirectional skanning.

Om streckkoden ska skannas både vid utgångskassan i butik och i lager, måste du använda en symbol som passar skanningutrustningen vid utgångskassan i butik, men som också kan skrivas ut i en större storlek för att kunna skannas i distributionsprocessen.

Streckkoder som sitter på artiklar inom hälso- och sjukvårdssektorn som ska skannas på sjukhus och apotek kräver inte omnidirectional skanning, om inte objekten också ska skannas vid utgångskassan i butik.

 

 

Skanningsmiljöer

 • Point-of-sale (POS)
 • Generell Distribution och Logistik
 • Hälso- och sjukvård
 • Direktmärkning

Se Skanningsmiljöer och Printmetoder

Välj en streckkod

Det är viktigt att välja rätt typ av streckkod för att implementeringen ska bli lyckad. Nedan följer några tips:

 • Om du vill trycka en streckkod på en artikel som ska skannas vid utgångskassan i butik är den rekommenderade streckkoden EAN/UPC då samtliga kassasystem runt om i världen kan hantera den. I vissa fall rekommenderas även streckkoden GS1 Databar.
 • Om du trycker en streckkod med variabelinformation, till exempel serienummer, förfallodatum, eller mått ska du använda streckkoderna GS1-128, GS1 DataBar eller GS1 2D..
 • Om du vill knyta streckkoden till en webbadress, för att där ge slutkonsumenten utökad förpackningsinformation, bör du använda en GS1 2D.
 • Om du vill trycka en streckkod på ett ytterhölje som ska skannas i en logistikmiljö och du vill skriva ut direkt på korrugerad kartong kan ITF-14 vara valet för dig.

Det är många faktorer att ta hänsyn till, behöver du hjälp, kontakta GS1 Sweden.

 Mer information

Se GS1 barcodes page för att få en överblick över de huvudsakliga egenskaperna för respektive GS1 streckkod.

10 steps printable version

Välj rätt storlek på streckkoden

När en lämplig streckkodstyp och informationen som ska finnas i streckkoden är vald påbörjas designstadiet. Storleken på streckkoden kommer att bero av var streckkoden ska användas och hur den ska tryckas.

Storlek på streckkod

X-dimensionen är bredden på det smalaste strecket. X-dimension och höjden har en fixerad relation. För varje skanningsmiljö anges X-dimensionen och höjden för aktuella symboler.

För varje skanningsområde har de listade streckkoderna en rekommenderad X-dimension och en rekommenderad höjd. Utöver rekommenderade storlekarna finns även minimum och maximum storlek.

EAN/UPC-streckkoder

EAN/UPC-streckkoder är utformade för att passa omnidirectional skanning som används inom dagligvaruhandeln. Det innebär att EAN/UPC har två segment som är högre än de är breda. Storleksförhållandet mellan höjden och bredden ska vara fixerad, när ena dimensionen ändras så ska den andra ändras proportionellt. I strävan att EAN/UPC-streckkoden ska ta upp så lite utrymme som möjligt så kapar en del av toppen på streckkoden. Detta kallas höjdreducering och är inte tillåtet för EAN/UPC då det påverkar skanningshastigheten negativt.

Att beakta vid tryckprocessen

Streckkodstorleken är beroende av vald tryckmetod. Den minsta storleken och korrekt reduktion av streckkodsbredd varierar beroende av tryckmetod. Tryckerier bör definiera en minsta streckkodsstorlek för sin process för att uppnå acceptabla och repeterbara kvalitetsresultat.

 

Omni-directional

EAN/UPC-streckkoder passar omnidirectional skanning då de kan läsas ur alla vinklar från en fixerad skanner.

Don't on the use of barcodes

 Mer information

För att få veta mer om vilka storlekar som är tillåtna för GS1:s streckkoder baserat på var de ska användas, vänligen läs mer här.

10 steps printable version

Formatera texten under streckkoden

 

Texten under streckkoden kallas Human Readable Interpretation (HRI) och är viktig om streckkoden är skadad eller av dålig kvalitet. Texten används då som backup.

Nedan följer några vanligt förekommande frågor gällande HRI:

Måste HRI ha en särskild storlek?

HRI måste vara tydlig nog att läsa och storleken ska vara proportionell i förhållande till streckkoden.

Ska HRI vara över eller under streckkoden?

HRI ska vara placerad under streckkoden och infogad där det finns plats, för att sträva efter bästa möjliga läsbarhet samt minsta möjliga höjd på streckkoden.

Ibland finns det parenteser runt applikationsidentifierarna (AI) under vissa streckkoder. Ska dom vara där och är dom kodade i streckkoden?

Alla AI:n ska visas inom parentes i HRI, men parentesen är inte kodad i streckkoden.

Hur många siffror ska det vara under EAN/UPC-streckkoden i HRI?

 • Du måste trycka 12 siffror under streckkoden UPC-A.
 • Du måste trycka 13 siffror under streckkoden EAN-13.
 • Du måste trycka 8 siffror under streckkoden UPC-E och EAN-8.

 

 Mer information

Läs GS1 Human Readable Interpretation (HRI) Implementation Guide för mer information.

10 steps printable version

Välj färg på streckkoden

Den optimala färgsättningen på en streckkod är svarta streck på vit bakgrund. Om du vill använda andra färger kan följande information vara till nytta för att hjälpa dig att välja rätt:

 • GS1:s streckkoder kräver mörka färger för strecken (exempelvis svart, mörkblått, mörkbrunt, mörkgrönt och så vidare).
 • Strecken ska alltid bestå av en enda färg och ska aldrig tryckas med multipla färgverktyg.
 • GS1:s streckkoder kräver en ljus bakgrund för ljusmarginaler (det vill säga området som är tomt runt streckkoden) och mellanrummet mellan strecken.
 • Förutom ljus bakgrund så kan även "rödaktiga" färger användas. Om du har försökt läsa röd text i ett rum med röd belysning så vet du att texten nästan blir osynlig. Detta gäller även för närliggande färger så som orange, rosa, aprikos och ljusgul. Med tanke på att de flesta streckkodsläsare använder en röd ljuskälla, förstår du varför dessa färger kan vara lämpliga för bakgrunder, men bör undvikas för strecken. Röd bakgrund blir vit och röda streck blir osynliga mot vit bakgrund.
 • Ofta är bakgrunden till streckkoden inte tryckt, utan själva förpackningen används som bakgrund. Om bakgrunden till streckkoden är tryckt ska täckande färg användas.
 • Om du använder flera lager bläck för att få en täckande bakgrundsfärg, bör varje lager vara tryckt med enfärgat bläck.
 • Vid screentryck, försäkra dig om att duken släpper igenom tillräckligt med färg för att få en heltäckande bakgrund.

 Mer information

Svarta streck på vit bakgrund är den optimala kombinationen, men andra kombinationer kan användas. Ta hjälp av ett erfaret tryckföretag.

10 steps printable version

Bestäm placering av streckkoden

När man talar om placering av streckkod syftar man på var i produktens design streckkoden ska placeras.

När streckkoden ska placeras ut på förpackningen är det viktigt att ta hänsyn till förpackningsprocessen. För att vara säker på att streckkoden inte kommer att skymmas eller skadas kan du ta hjälp av en förpackningstekniker. (Streckkoden kan skymmas bakom en kartongkant, under en kartongflik eller döljas bakom ett annat förpackningslager).

Efter att man bestämt en lämplig placering ska man stämma av med tryckeriet. Detta för att många tryckprocesser kräver att streckkoden ska tryckas i en specifik riktning i förhållande till arkets matningsriktning i tryckpressen.

Vid användning av flexotryck ska strecken löpa parallellt med pressriktningen. Om staplarna behöver löpa vinkelrätt mot pressriktningen är det viktigt att säkerställa att streckkoden inte blir sned.

Vid användning av antingen screentryck eller gravyr, bör streckkoden riktas parallellt med cellstrukturen på väven eller gravercylinder för jämnare streckkodskanter.

 Mer information

För att bestämma korrekt placering av GS1:s streckkoder kan du läsa följande stycken i kapitel 6 i GS1 General Specifications.

10 steps printable version

Skapa en kvalitetsplan för streckkoden

ISO/IEC 15416 Barcode Print Quality Test Specifications for Linear Symbols beskriver en metod för att bedöma kvaliteten på den tryckta streckkoden. En ISO-baserad verifierare läser av streckkoden på samma sätt som en scanner, men har till uppgift att betygssätta kvaliteten på streckkoden.

GS1 använder ISO/IEC-metoden men specificerar en minimikvalitet som är nödvändig för varje streckkodstyp, beroende på vilken streckkod som används, var den används eller vilket identitetsnummer som är kopplat till den. I tillägg till minimikvaliteteten specifierar GS1 även apertur, bredd och våglängd.

 Mer information

I GS1 General Specifications, sektion 5, finns en referenslista med specifikationer för streckkodskvalitet beroende på typ av streckkod var den ska appliceras och vilken GS1 identitet som är kopplad till den.

En del företag genomför egna kvalitetskontroller på streckkoden. GS1 Sweden har kvalitetssäkringstjänster som hjälper dig att verifiera streckkodskvalitet.

10 steps printable version

Did you Know?
 • GS1 US


  Email: info@gs1us.org

  Phone: + 1 937 435 3870

  300 Princeton South Corporate Center

  Ewing Township, New Jersey 08628

  United States

Change location

Which of the following best describes the primary purpose of your visit?

Success

Thank you for your feedback!

Were you able to find the information you were looking for on our website?

Success

Thank you for your feedback!