The Global Language of Business

10 steps to barcode your product

Den viktigaste implementeringsresursen för streckkodsidentifiering är de över 100 lokala GS1-kontoren som finns över hela världen. Den här manualen guidar streckkodsanvändare genom de grundläggande stegen som krävs för att börja använda streckkoder.

Dokumentation

GS1 General Specifications: GS1 Standarden som beskriver hur GS1:s streckkoder och identifieringsnycklar används.

GS1 GTIN Management Standard: Denna standard anger hur du ska allokera dina GTIN.

GS1 Identification Keys: Summering av alla GS1:s identifieringsnycklar.

GS1 Barcodes: Summering av alla GS1:s streckkoder samt en översikt av tryckmetoder och skanningmiljöer.

GS1 Industries: Beskriver hur GS1:s standarder används i olika branscher.

GS1 US

Phone: + 1 937 435 3870

300 Princeton South Corporate Center

08628

Ewing Township

United States