Təlimatlar

Bu təlimatlar  GS1 Baş Spesifikasiyasında (GS1 General Specifications) və GLN Paylanma Qaydalarında müəyyən olunmuş təlimatları əlavə edirlər.


GLN Paylanma Rəhbərliyini PDF-də yüklə