Упатства

Овие правила ги надополнуваат GLN правилата дефинирани во GS1 Генералните спецификации и GLN правилата на додлеување


Симни PDF од упатството за GLN правилата за доделување