This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

3.2.2: Промена на контакт деталите на функцијата

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога контакт деталите на функцијата се променат, тогаш GLN-от може да остане ист.

Образложение

GLN бројот на функцијата означува „кој“во деловните процеси. Кога најмалку еден контакт детаљ се одржи, другите контакт информации можат да се разменат преку тој детаљ.

Забелешки

Во случај кога сите контакт детали се променат, најпаметно е да се промени и GLN бројот со цел да се осигуриме дека деловните партнери ќе бидат информирани.

Примери

Телефонскиот број на секторот за сервис е променет, но маил адресата останала иста.