This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

1.3.3: Identyfikacja wielu typów lokalizacji: wpływ zmiany lokalizacji na numer GLN

Reguła formalna

Zmiana numeru GLN spowodowana zasadami dla jednego wykorzystania będzie miała wpływ na inne zasady wykorzystania GLN.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem jest logiczna konsekwencja wielowymiarowego wykorzystania tego samego GLN

Przykłady

Przykład 1: GLN A identyfikuje podmiot gospodarczy w sensie formalno-prawnym oraz jego fizyczną lokalizację. Zmiana adresu siedziby podmiotu gospodarczego skutkuje nadaniem nowego numeru GLN B w celu identyfikacji nowej lokalizacji fizycznej, a numer GLN A zostaje dezaktywowany
Przykład 2: z punktu widzenia formalno-prawnego podmiot gospodarczy może kontynuować wielowymiarowe wykorzystanie numeru GLN A, natomiast w wyniku zmiany adresu lokalizacji, wymagane jest nadanie nowego numeru GLN B dla nowej fizycznej lokalizacji.