This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.2.2: Zmiana nazwy podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Zmiana nazwy podmiotu gospodarczego nie wymaga zmiany oraz nadania nowego numeru GLN.

Uzasadnienie

Zmiana ta nie ma wpływu na partnerˇw w łańcuchu dostaw oraz krajowe organy prawne w ktˇrych zarejestrowana jest firma.

Przykłady