This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.2.3: Zmiana siedziby podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W przypadku przeniesienia siedziby podmiotu gospodarczego, numer GLN nie zmienia się.

Uzasadnienie

Zmiana adresu podmiotu gospodarczego jest zmianą administracyjną i nie niesie za sobą konsekwencji biznesowych. Zmiana numeru GLN podmiotu gospodarczego, mogłaby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach z wiązanych z wymianą danych.

Uwagi

Jeśli w konsekwencji zmiany adresu siedziby podmiotu gospodarczego zmianie ulegnie również forma prawna danego podmiotu, wówczas może być wymagane nadanie nowego numer GLN. Patrz zasada 2.2.1

Przykłady