This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.2.4: Zmiana numeru identyfikacji podatkowej podmiotu gospodarczego

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Jeśli numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu gospodarczego ulegnie zmianie, nie wymaga to zmiany numeru GLN.

Uzasadnienie

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej podmiotu gospodarczego jest zmianą administracyjną i nie niesie za sobą konsekwencji biznesowych. Zmiana numeru GLN podmiotu gospodarczego, mogłaby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach z wiązanych z wymianą danych.

Przykłady

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu gospodarczego, nie powoduje konieczności nadania nowego numeru GLN.