This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

3.1.1: Identyfikacja nowej funkcji

Reguła formalna

W sytuacji, w której zostaje dodana nowa funkcja pełniona w ramach podmiotu gospodarczego i wymagana jest jej odrębna identyfikacja w ramach realizowanych transakcji biznesowych, nowy GLN musi zostać przypisany do nowopowstałej funkcji.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozróżnienia funkcji istotnych z punktu widzenia realizowanych transakcji biznesowych w ramach danego podmiotu gospodarczego.

Przykłady

W ramach podmiotu gospodarczego zostaje otwarty department jakości (pełniący nową funkcję), do którego zostaje przypisany nowy numer GLN D.