This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.1.2: Podział fizycznej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji w której następuje podział fizycznej lokalizacji na wiele lokalizacji, jeden z pomiotów może zatrzymać wcześniej przypisany mu numer GLN pod warunkiem zachowania pierwotnego adresu oraz lokalizacji podmiotu gospodarczego. Pozostałym lokalizacjom fizycznym po podziale muszą zostać przypisane nowe numery GLN.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej fizycznej lokalizacji, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących podziału.

Przykłady

Działka przypisana do Farmy A, zostaje podzielona na dwie części. Jedna z części po podziale będzie nadal funkcjonowała w ramach Farmy A, natomiast druga część zostanie przyłączona do Farmy B. Jako, że istnieje potrzeba jednoznacznej identyfikacji nowej fizycznej lokalizacji, należy przypisać tej działce nowy numer GLN.