This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.2.1: Zmiana adresu lokalizacji fizycznej

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, w której następuje zmiana adresu fizycznej lokalizacji, musi zostać jej przypisany nowy numer GLN, chyba że zmianę tę uznaje się za nieznaczącą – patrz uzasadnienie.

Uzasadnienie

W sytuacji, w której następuje zmiana adresu lokalizacji fizycznej na skutek przeniesienia jej w inne miejsce, wymagane jest nadanie nowego numeru GLN, gdyż zmiana ta ma znaczący wpływ na partnerów handlowych.
W sytuacji, w której następuje zmiana wejścia do danej lokalizacji fizycznej, przy zachowaniu dotychczasowego adresu, nie jest wymagane nowego numeru GLN. Zmiana ta, jeżeli nie wpływa na partnerów handlowych, może być uznana za nieznaczącą.

Uwagi

Istotne z punktu widzenia partnerów handlowych jest poinformowanie ich zarówno o zmianie adresu lokalizacji fizycznej, jak i o zmianie adresu wejścia do danej lokalizacji.

Przykłady

Przykład 1: Sklep zmienia swoją lokalizację fizyczną i zostaje przeniesiony do innego budynku na tej samej ulicy. Tym samym musi zostać przypisany nowy numer GLN.
Przykład 2: Budynek zostaje fizycznie w tym samym miejscu, nie zmienia się jego adres. Zmianie ulega jedynie lokalizacja wejścia głównego do budynku. Tym samym numer GLN pozostaje bez zmian.