This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.2.2: Wpływ administracyjnej zmiany adresu na fizyczną lokalizację

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy w wyniku zmiany administracyjnej ulega zmianie przypisana do danej lokalizacji np. nazwa ulicy i/lub numer domu (przy zachowaniu niezmienionej lokalizacji fizycznej), przypisany numer GLN może pozostać niezmieniony.

Uzasadnienie

Dla partnerów handlowych, którzy spodziewają się fizycznej lokalizacji w tym samym miejscu, administracyjna zmiana adresu nie jest znacząca.

Przykłady

W wyniku zamiany administracyjnej zmianie uległa nazwa ulicy oraz numer pod którym znajduje się fizyczna lokalizacja budynku. Tym samym numer GLN pozostaje bez zmian.