This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.2.3: Wpływ zmiany funkcji na fizyczną lokalizację

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy zmienia się pełniona funkcja w ramach danej lokalizacji fizycznej, nie jest wymagane nadanie nowego numeru GLN dla fizycznej lokalizacji.

Uzasadnienie

W sytuacji, kiedy fizyczna lokalizacja zaczyna być użytkowana w inny niż pierwotnie przypisany jej sposób (np. zaczyna pełnić inną funkcję), nie jest wymagane nadanie jej nowego numeru GLN. Warunkiem jest to, aby o zmianie tej zostali poinformowani partnerzy handlowi, dla których istotne jest to z punktu widzenia realizowanych dostaw.

Przykłady