This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.3.1: GLN usuniętej fizycznej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy zostaje zlikwidowana fizyczna lokalizacja, przypisany do niej numer GLN powinien zostać dezaktywowany.

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystanie numeru GLN przypisanego do usuniętej fizycznej lokalizacji, mogłoby zaburzyć wiele procesów komunikacyjnych oraz spowodować wiele zakłóceń w systemach związanych z wymianą danych.

Przykłady