This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

4.3.2: Wpływ połączenia się fizycznych lokalizacji na zarządzanie numerami GLN

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W momencie połączenia się dwóch lub więcej fizycznych lokalizacji w ramach podmiotu gospodarczego, jeden z przypisanych jej numerów GLN może zostać wykorzystany do identyfikacji nowopowstałej fizycznej lokalizacji. Pozostałe numery GLN muszą zostać dezaktywowane.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej fizycznej lokalizacji, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących połączenia.

Przykłady

Właściciel Farmy A kupił działkę należącą do Farmy B, powiększając tym samym przynależące do niego pole. Do identyfikacji nowej, powiększonej lokalizacji fizycznej właściciel farmy A, może wykorzystywać pierwotnie przypisany farmie A numer GLN. Numer GLN przypisany pierwotnie do Farmy B, musi zostać dezaktywowany.