This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.1.1: Identyfikacja nowej cyfrowej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, kiedy nowa cyfrowa lokalizacja zostaje włączona w realizację transakcji biznesowych, należy przypisać jej numer GLN.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi muszą mieć możliwość rozrˇżnienia od siebie cyfrowych lokalizacji istotnych z punktu widzenia realizowanych transakcji biznesowych w ramach danego podmiotu gospodarczego.

Przykłady

Firma instaluje nowy system do zarządzania transportem (TMS), stanowiący nową cyfrową lokalizację, dla ktˇrej zostaje przypisany nowy numer GLN D.