This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

5.1.2: Podział cyfrowej lokalizacji

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

W sytuacji, w której następuje podział cyfrowej lokalizacji na wiele lokalizacji, jedna z nich może zatrzymać pierwotny numer GLN pod warunkiem, że podmiot gospodarczy w ramach którego funkcjonuje dana cyfrowa lokalizacji nie zmieni się i zatrzyma wszystkie charakterystyczne dla niego atrybuty. Pozostałym lokalizacjom cyfrowym po podziale muszą zostać przypisane nowe numery GLN.

Uzasadnienie

Partnerzy handlowi kontynuujący współpracę w ramach pierwotnej lokalizacji cyfrowej, nie muszą być informowani o zmianach dotyczących podziału.

Przykłady

Przedsiębiorstwo wprowadza dedykowany system do zarządzania magazynem (WMS), który przejmuje funkcję zarządzania zapasami działającą uprzednio w ramach systemu ERP. W takim przypadku dla nowowprowadzonego system WMS musi zostać przydzielony nowy GLN, a system ERP identyfikowany jest w ramach pierwotnego numeru GLN.