1.1.3: Identifikacija fizičke lokacije

Osnovno pravilo

Fizička lokacija je mesto (prostor, građevina, zgrada ili grupa građevina), ili prostor u okviru mesta gde je nešto bilo, jeste, ili će biti locirano.
Fizičkoj lokaciji mora da se dodeli njen sopstveni GLN kada je njena adresa različita od adresa drugih fizičkih lokacija i kada poslovanje zahteva da se identifikuje fizička lokacija u odnosu na druge organizacije.
Fizička lokacija u okviru druge fizičke lokacije može takođe da dobije svoj sopstveni GLN (npr. automat za prodaju neke robe u prodavnici, polica u skladištu).
Informacije pridružene GLN-u fizičke lokacije uključuju odgovarajuće pravno lice a mogu uključiti i podatke za kontakt (adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd.), namenu lokacije (npr. skladište, uprava), radno vreme itd.

Obrazloženje

Trgovinski partneri imaju potrebu za razlikovanjem fizičke lokacije u odnosu na druge fizičke lokacije.

Primeri

primeri