1.1.4: Identifikacija digitalne lokacije

Osnovno pravilo

Digitalna lokacija predstavlja elektronsku (ne fizičku) adresu koja se koristi za komuniciranje između računarskih sistema.
Digitalnoj lokaciji se mora dodeliti njen sopstveni GLN kada se njena namena razlikuje od namena drugih digitalnih lokacija i poslovanje zahteva da se identifikuje digitalna lokacija u odnosu na druge organizacije.
Informacije pridru×ene GLN-u digitalne lokacije uključuju odgovarajuće pravno lice a mogu uključiti status razvoja (testiranje, rad), mre×nu adresu lokacije i podatke za kontakt sa administratorom sistema (e-mail adresa, broj telefona itd.).

Obrazlo×enje

Trgovinski partneri imaju potrebu da razlikuju digitalne lokacije u odnosu na druge digitalne lokacije.

Primeri

Planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning, ERP)
Elektronska razmena podataka (Electronic Data Interchange, EDI)