1.2.3: Uticaj promene GLN-a fizičke lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se promeni GLN fizičke lokacije, sve kombinacije GLN + proširenje, bazirane na ovom GLN-u, mora da se promene.

Obrazloženje

Promena GLN je prouzrokovana premeštanjem na drugu adresu ili u drugu zgradu. Samim tim su i podlokacije premeštene.

Primeri