1.3.2: Upotreba GLN pravnog lica za identifikaciju funkcionalnih celina organizacije

Osnovno pravilo

GLN koji je dodeljen pravnom licu može da se upotrebi za identifikaciju svih funkcionalnih celina organizacije (ili svih funkcionalnih celina za koje nije dodeljen poseban GLN).

Obrazloženje

Pravno lice i njegove funkcionalne celine prikazuju 'Ko' je u procesu poslovanja, budući da je funkcionalna celina preciznije obeležje. Neke organizacije mogu imati potrebu da samo neke funkcionalne celine identifikuju posebno, a ne sve.

Primeri

GLN “A” se upotrebljava za identifikaciju pravnog lica i svih 'drugih' funkcionalnih celina, u ovom slučaju obračuna i logistike. U procesu naručivanja postoji potreba da se posebno identifikuje odeljenje prodaje upotrebom GLN “B.”