1.3.3: GLN koji identifikuje više vrsta lokacija: Uticaj promena jedne lokacije

Osnovno pravilo

Ako dođe do promene jedne vrste lokacije i samim tim se promeni njen GLN, to će se odraziti na primenu GLN-a kod drugih vrsta lokacija.

Obrazloženje

To je logička posledica kombinovane upotrebe.

Primeri

GLN “A” je upotrebljen za identifikaciju pravnog lica i fizičke lokacije. Promena adrese zahteva da se fizičkoj lokaciji dodeli novi GLN “B”.
Sada organizacija ima izbor: ako se organizacija opredeli da nastavi sa višestrukom upotrebom GLN, to zahteva da se GLN pravnog lica promeni u GLN “B.” Ako se prestane sa višestrukom upotrebom GLN, organizacija može da nastavi sa upotrebom GLN “A” za pravno lice.