2.2.3: Promena lokacije pravnog lica

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se pravno lice premesti na drugu adresu, njegov GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

Promena adrese pravnog lica je administrativna promena bez većih poslovnih posledica. Promena GLN pravnog lica bi mogla da poremeti neke procese i sisteme.

Napomena

Ako se kao rezultat promene adrese menja pravni okvir kompanije, može se zahtevati novi GLN. Videti pravilo 2.2.1.

Primeri