2.2.5: Promena podataka za kontakt pravnog lica

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Ako pravno lice menja podatke za kontakt (adresa, poštanska adresa, broj telefona, e-mail adresa, itd.), GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

Promena podataka za kontakt pravnog lica je administrativna promena bez većih posledica po poslovanje. Promena GLN pravnog lica bi poremetila više procesa i sistema.

Primeri

Promena e-mail adrese uprave kompanije.