4.1.2: Podela fizičke lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se fizička lokacija deli na više lokacija, jednoj od fizičkih lokacija može da ostane prvobitni GLN doklegod njena adresa ostaje ista i lokacija ostaje u okviru prvobitnog pravnog lica.

Obrazloženje

Budući da jedna od prvobitnih fizičkih lokacija ostaje aktivna, trgovinski partneri, koji nastavljaju da posluju sa tom fizičkom lokacijom, ne treba posebno da budu informisani o promeni.

Primeri

Deo zemljišta koji pripada farmi A deli se na dva dela.