5.1.1: Identifikacija nove digitalne lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se dodaje nova digitalna lokacija koja će se koristiti u poslovnim transakcijama, njoj treba dodeliti novi GLN.

Obrazlo×enje

Ukoliko će digitalna lokacija koegzistirati sa drugim digitalnim lokacijama i biti koriÜćena u transakcijama sa drugim organizacijama, mora biti omogućeno da se ona identifikuje posebno.

Primeri

Kompanija instalira novi sistem za upravljanje transportom (TMS).