5.3.1: GLN ukinute digitalne lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Digitalna lokacija može da prestane sa radom u toku životnog veka kompanije. U tim slučajevima, GLN koji identifikuje digitalnu lokaciju mora biti stavljen van upotrebe.

Obrazloženje

Ponovna upotreba GLN-a ukinute digitalne lokacije za novu digitalnu lokaciju može prouzrokovati konfuziju kod trgovinskih partnera.

Primeri